L’evolució de les fonts d’ingressos

ingressos passius

Com ja vàrem assenyalar en el darrer article 8 avantatges de tenir dues (o més) fonts d’ingressos, és important tenir més d’una font d’ingressos al llarg de la vida per tenir una major estabilitat professional.

També vam apuntar que la naturalesa d’aquestes fonts d’ingressos van canviant durant la vida en funció de l’edat i l’etapa vital en que ens trobem, i en aquest article parlarem d’això.

Tal i com vam explicar, les fonts d’ingressos poden ser actives (derivades del treball personal) o passives (generades per l’explotació d’actius propis: immobles, capital, etc.).

En primer lloc, voldria centrar-me en els diferents tipus de rendes passives, i les característiques de cadascuna:

 • Rendes passives immobiliàries. Bàsicament, son els lloguers d’immobles. I tenen  tres característiques principals:
  • Rendiments a llarg termini: Els rendiments obtinguts provenen d’un compte de resultats, és a dir, de la diferencia entre els ingressos per lloguer menys les despeses de manteniment dels immobles i els impostos corresponents. El preu oscil·la al llarg dels temps en funció del mercat immobiliari, i normalment, va creixent si es valora un termini superior de 5 anys.
  • Poca liquiditat: És un actiu que no destaca per la seva liquiditat. És a dir, en el moment que el posem a la venda per a que ens pugui convenir tenir diners en el compte corrent bancari, ningú ens pot garantir el termini al que podrem vendre aquest actiu.
  • Gran quantitat d’impostos: La compra-venda dels immobles està subjecte a considerables impostos.

 • Rendes passives financeres. Ens referim als productes financers que comercialitzen els intermediaris financers i, principalment, els bancs. I es caracteritzen per:
  • Una gran ventall de liquiditat: Es poden trobar productes que en un o tres dies es converteixen en diners en efectiu. En aquest cas estaríem parlant d’accions cotitzades en borsa, en fons d’inversió i en determinats dipòsits bancaris. També trobem productes financers que no son líquids, com poden ser dipòsits a llarg termini (a tres anys, per exemple), participacions en empreses no cotitzades o inversions en capital-risc.
  • Diferents opcions de volatilitat: Els actius poden ser de valor cert, com els dipòsits bancaris o el deute públic, o poden dependre de la oscil·lació del mercat i, per tant amb una fluctuació mes o menys accentuada depenent del tipus d’actiu i del cicle econòmic.
  • Revaloritzable: Normalment, a més risc, major possibilitat de que es revaloritzi.

És molt interessant poder crear qualsevol font d’ingressos amb aquestes rendes passives ja que és una manera de generar ingressos sense haver d’estar treballant activament. Els ingressos es generen mentre dorms, és a dir, estan sempre en funcionament.

Per a poder dur-les a terme és necessari fer un estudi previ de la situació i de les opcions immobiliàries o financeres que ens ofereix el mercat i fer aquesta inversió inicial.

Dit això, podem analitzar quin tipus de font d’ingressos és mes adient en funció de cada edat.

 • Primera etapa: Formació

En aquesta edat, el més important es adquirir coneixements i centrar-se en l’estudi. Aquesta seria una inversió a llarg termini.

Complementàriament, es pot obtenir ingressos menors per no haver de dependre dels pares, com treballant de manera parcial a algun comerç, cuidant nens, venent productes artesanals, fent treballs de jardineria, etc. Normalment treballs amb pocs requisits de coneixement ja que en aquestes edats és difícil ser expert en algun sector.

 • Segona etapa: Independència

En aquesta etapa s’inicia la incorporació al mon laboral. La prioritat és el treball personal, per tant, encara no és moment de pensar en diversificar les fonts d’ingressos, si no més aviat de consolidar el lloc de treball i anar guanyant coneixement i aprenent el funcionament de l’empresa.

En aquesta etapa la font d’ingrés principal continuaran sent una única font d’ingressos activa, com sol ser el salari.

Serà important créixer professionalment, conèixer els funcionaments interns i saber adaptar-se a la filosofia de l’empresa per més endavant poder donar un salt qualitatiu econòmicament parlant.

 • Tercera etapa: Creixement professional

En aquesta etapa comença a ser el moment de posar en marxa una segona font d’ingressos.

Normalment, l’activitat familiar comença a créixer i també les necessitats econòmiques que això comporta. Però també de provar amb noves iniciatives i projectes, sol o acompanyat. D’arriscar-se tractant de trobar noves fonts d’ingressos.

Les condicions físiques i mentals ho afavoreixen i tal i com es diu “si ensopegues, pots aixecar-te i tornar a córrer”.

La naturalesa general de les rendes en aquesta etapa seran les actives: principalment l’activitat personal. Ens trobem en un moment de molta capacitat de treball i poca capacitat d’estalviar per a invertir.

 • Quarta etapa: Consolidació professional

Anem avançant i arribem a aquesta etapa que es caracteritza per tenir consolidades les fonts d’ingressos i es pot començar a estalviar. I aquest estalvi es pot canalitzar cap al mercat immobiliari o cap el mercat financer. És el moment de donar rendibilitat a aquests diners que hem acumulat al llarg dels anys després de tanta feina.

Però aquesta inversió és molt subjectiva, dependrà de cadascú: de la capacitat que s’ha tingut d’estalvi, de la necessitat de liquiditat i del risc que es vulgui assumir.

 • Cinquena etapa: estabilització

És probable que una de les fonts d’ingressos que havíem posat en marxa a l’etapa de creixement professional, comenci a esdevenir una càrrega feixuga o be ja ha perdut força. I és en aquest moment on comença a funcionar la font d’ingressos passius que hem pogut iniciar en l’etapa de consolidació professional (recordem que normalment son fonts de rendibilitat a llarg termini).

És a dir, hi ha un relleu de la segona font d’ingressos actius cap a la font d’ingressius passius. I la primera font d’ingressos actius segueix vigent, sense l’increment d’anys enrere però amb fermesa.

Ens trobem en un període òptim en el que l’esforç i la visió que vam tenir anys enrere dona els seus fruits.

 • Sisena etapa: daurada

En aquesta etapa van finalitzant les fonts d’ingressos actius i donen pas a rendes totalment passives, que complementen la pensió de jubilació que normalment es rep.

D’entre les fonts d’ingressos passius que hem generat, agafen mes importància les que son mes líquides envers a les que proporcionen menys liquiditat immediata, degut a que ja no tenim aquesta font d’ingressos actius i volem aquests diners pel dia a dia.

En definitiva, aquí podem veure l’evolució de les rendes al llarg de la vida. És interessant poder tenir aquesta perspectiva per a adonar-nos en quin punt ens trobem i que podem fer ara per a millorar les nostres següents etapes ja que sempre estem a temps de generar una nova font d’ingressos que ens faciliti la vida en el futur.

Has detectat en quina etapa de la teva vida et trobes?

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS