El 6 d’abril arrenca la Campanya de Renda i Patrimoni de l’exercici 2021

Un any més s’acosta per als contribuents l’hora de retre comptes amb hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni de l’exercici 2021, que inclou algunes novetats com ara noves escales de gravamen, tributació dels pactes successoris, límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a […]

Aprovada la reforma laboral, quines són les principals novetats?

El Consell de Ministres del dia 28 de desembre ha aprovat el Reial decret llei que recull l’acord assolit entre el Govern, les organitzacions sindicals CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME per reformar estructuralment el mercat laboral. Entre altres novetats, destaquen que els convenis col·lectius recuperen la ultraactivitat indefinida; el conveni […]

Recomanacions per planificar el tancament fiscal i comptable de l’exercici 2021

Considerant que s’acosta el tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre de 2021, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat […]