Jurídic

Mercantil civil processal

 • Assessorament continuat: oferim assessorament integral a societats, empreses familiars, pimes i grups d’empreses en totes aquelles qüestions pròpies del dia a dia. Portem la secretaria societària i intervenim com a Secretari no-Conseller en gran nombre de societats. corporacions empresarials en matèria de dret societari i en l’elaboració de la documentació necessària.
 • Operacions societàries: assessorem, planifiquem i executem la constitució de qualsevol tipus d’estructura societària, a més d’assessorar en els diferents processos d’inversió i desinversió, modificacions estatutàries, reorganització o reestructuració societària.
 • Compravendes d’empreses: assessorem en la organització de tot el procés de venda o de compra, negociació i redacció de l’acord d’intencions i documents de confidencialitat i no competència, revisió legal (“due diligence”), negociació i redacció del contracte de compravenda, pacte de socis, modificacions estatutàries i formalització dels acords.
 • Operacions immobiliàries: ens encarreguem de la redacció, l’ assessorem en la planificació de tot tipus d’operacions immobiliàries, tant per a ús comercial, com residencial, turístic, hoteler o industrial. Revisió legal de la titularitat, càrregues, situació urbanística i contractes d’arrendament. Negociació i redacció de contractes d’arres i promeses de compravenda, formalització de la compravenda, contractes de finançament i constitució de garanties. Segregacions, agrupacions i reparcel·lacions. Contractes de construcció. Declaracions d’obra nova i divisió propietat horitzontal.
 • Internacional: Assessorem als nostres clients en el procés d’internacionalització, així com a clients internacionals que volen entrar al mercat europeu.
 • Contractes: assessorem la negociació,  redacció, compliment i extinció de tot tipus de contractes, nacionals i internacionals. Agència, Distribució i Franquícia.
 • Dret de successions: Planificació de la successió de l’empresa o patrimonis familiars. Pactes successoris. Gestionem les conseqüències jurídiques que vénen determinades per la defunció d’un individu. Intervenim com a marmessor si el client ho requereix.
 • Concursal: Elaborem plans de viabilitat correctors de situacions de crisi, assessorem en el concurs de creditors, a més d’exercir com a administradors concursals en altresprocediment.
 • Empresa familiar: dissenyem solucions per garantir el futur del projecte empresarial, cercant en cada cas la solució més adient als problemes en el canvi generacional, la garantia de la direcció i el control familiar de l’empresa davant l’entrada de directius no familiars o nous capitals, i l’obtenció de finançament sense perdre el control efectiu de l’empresa.
 • Propietat industrial i intel·lectual. Registre, defensa, explotació comercial i recuperació de signes distintius i drets. Contractes de llicència.
 • Assessorament continuat i secretaria jurídica a associacions, fundacions, societats civils, cooperatives i tot tipus d’entitats.

 

Des de el del departament de processal defensem els interessos dels nostres clients en tot tipus de procediments arbitrals i judicials, tant en fase pre-contenciosa com en fase contenciosa.

A banda del que ja s’ha indicat en matèria de procediments en les àrees Fiscal i Laboral, tenim una àmplia experiència en els següents àmbits:

 • Reclamacions d’impagats.
 • Extincions de contractes. Reclamació d’indemnitzacions.
 • Litigis relatius a la contractació civil i mercantil.
 • Conflictes societaris. Impugnacions d’acords socials.
 • Responsabilitat contractual y extra-contractual.
 • Conflictes en matèria de Propietat industrial i intel·lectual.
 • Competència deslleial.
 • Nul·litat de contractes bancaris.
 • Responsabilitat d’administradors.
 • Conflictes en matèria de dret civil i immobiliari.
 • Litigis en matèria d’arrendaments.
 • Processos en matèria de dret successori.
 • Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres.
 • Expedients de jurisdicció voluntària.
 • Procediments de Mediació.
 • Arbitratges, nacionals i internacionals.

Uneix-te al nostre butlletí

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!