La Firma

El nostre equip, i millor actiu, té una àmplia capacitació tècnica i una provada experiència professional al món de l’assessorament empresarial. Els nostres professionals treballen per donar les millors solucions a les inquietuds dels nostres clients.

Entenem l’empresa com una entitat en creixement permanent, per això els nostres professionals estan en constant formació i actualització, alhora que utilitzem l’última tecnologia per oferir el servei més eficient i ràpid als nostres clients. “

Jordi Plana Artús

director

Presència Internacional

El nostre equip de professionals li ofereix el suport internacional que pugui precisar en els àmbits fiscal i legal d’altres jurisdiccions, fora de les nostres fronteres. 

PLANARTÚS és un dels membres fundadors de la xarxa internacional de despatxos professionals XLNC, amb unes 120 firmes associades amb presència a tots els continents. Això ens permet donar sortida a totes les necessitats que la seva empresa pugui tenir arreu del món, comptant amb l’assessorament expert d’advocats i economistes locals que coneixen cada jurisdicció de primera mà, como nosaltres l’espanyola. 

A més de la condició de membre fundador de XLNC, col·laborem també amb altres xarxes i aliances internacionals que ens permet oferir un complet assessorament jurídic i tributari a clients procedents de qualsevol indret del món. En particular, estem especialitzats en l’assistència i acompanyament d’empreses estrangeres en el seu procés d’implantació a Espanya. 

Entre altres, oferim els següents serveis amb vocació internacional:

 • Anàlisi de la forma més òptima d’implantació a Espanya en base al negoci a dur a terme i de les obligacions associades. 
 • Assessorament en el procés de registre d’empreses estrangeres a Espanya. 
 • Assistència en l’obtenció de tota la documentació requerida per l’Administració espanyola (NIEs, legalització de documents, apostilla, traducció de documents oficials, etc.).
 • Execució dels passos necessaris per a registrar les companyies estrangeres i legalitzar la seva situació front les diferents Administracions (Hisenda, Seguretat Social, etc.).
 • Ajuda en el compliment de les obligacions per IVA en el comerç internacional. 
 • Assistència en el compliment de les obligacions jurídiques, fiscals i laborals periòdiques a Espanya en funció de la forma jurídica i el règim fiscal escollits: declaracions tributàries, notificacions electròniques, obligacions front el Registre Mercantil, etc. 
 • Preparació d’informes de tipus jurídic o fiscal sobre qualsevol qüestió relativa a la normativa espanyola (reestructuracions, operacions immobiliàries, oportunitats d’inversió, dictàmens motivats…).
 • Processos de due diligence
 • Assessorament en qualsevol procediment front l’Administració espanyola, administratiu o judicial: judicis, procediments tributaris, sancionadors, etc. 
 • Especialització en herències transfronteres i qüestions fiscals en general en les quals intervinguin diverses jurisdiccions. 
 • Gestió de les obligacions fiscals de no residents a Espanya.
 • Suport en l’establiment de negocis a l’estranger a través dels Partners de les nostres xarxes internacionals.