Forènsic

L’Àrea Forensic desenvolupa els següents serveis

  • Informes en matèria d’operacions vinculades i preus de transferència: Analitzem i l’assessorem respecte de les operacions que realitzi dins del grup d’empreses vinculades. Documentem i confeccionem, en el seu cas, el Master File i els Specific File que procedeixin, de les diferents companyies del grup.
  • Due diligence: els nostres serveis consisteixen, amb explícit consentiment i assistència del venedor, en una detallada investigació de les diferents àrees de l’activitat per conèixer amb més profunditat el negoci que es vol adquirir, tot reduint el risc de la transacció.
  • Informes pericials: elaborem peritatges econòmics concursals i oferim serveis tant d’administració concursal com d’assessorament en les diferents fases del procés. o en l’elaboració d’informes econòmics justificatius d’EROs.
  • Altres informes econòmics i legals: realitzem informes sobre qualsevol qüestió que afecti l’empresa, com ara informes de valoració de companyies, negocis, marques o actius, arbitratges, mediació, mètodes alternatius a la resolució de disputes, dictàmens, etc.
  • Propietat intel·lectual: assessorem sobre la seva gestió apropiada, incloent-hi aquells temes relacionats amb la gestió, protecció i explotació òptima d’aquests actius intangibles.
  • Altres informes en matèria tributària: li oferim un servei a la seva mida, consulti’ns.

Uneix-te al nostre butlletí

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!