Víctor de Castro

Àmplia experiència en l’àmbit tributari, dedicant la seva carrera professional a l’assessorament en tot tipus d’operacions amb transcendència fiscal, destinat a persones físiques, societats i entitats sense ànim de lucre.

Compta amb un gran coneixement del Dret Tributari que li permet assessorar de forma continuada i precisa en relació a les consultes recurrents que se li plantegen en el dia a dia. Igualment, ha participat en l’estudi fiscal de nombroses operacions que requereixen d’una anàlisi detallada i d’un examen exhaustiu de la situació en particular.

Disposa d’una dilatada experiència participant en procediments administratius de gestió, inspecció i recaptació així com de caràcter sancionador. En particular, s’ha especialitzat en la preparació de tot tipus de recursos i reclamacions, tant davant d’òrgans administratius com en seus jurisdiccionals.

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, 2004. Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, 2006.

Màster en Fiscalitat per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, 2008. Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Oberta de Catalunya, 2014.

Cursos d’especialització i formació continuada en l’àmbit de Dret Tributari.

  • Membre del Il·lustre del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
  • Membre de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Castellà, Anglès, Francès i Català.