La jubilació activa. Que és i com obtenir-la.

Jubilacio activa

Que és?

La jubilació activa és una iniciativa que busca incentivar l’envelliment actiu i al mateix temps contribuir a la sostenibilitat del sistema de pensions. Encara que com a norma general el cobrament d’una pensió de jubilació és incompatible amb un treball, la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) ja preveia en el passat diverses excepcions que permetien compatibilitzar la pensió amb un treball a temps parcial.

No obstant això, va anar amb l’entrada en vigor de la reforma de 2013 que es va introduir el concepte de jubilació activa, que implica compatibilitzar el cobrament de la pensió de jubilació amb el desenvolupament d’una activitat laboral, ja sigui per compte propi o aliè.

Quins requisits necessites per a demanar-la?

Per a poder accedir a la jubilació activa, el treballador ha de complir uns certs requisits, com haver passat almenys un any des que complís l’edat ordinària de jubilació, haver cotitzat els anys suficients per a tenir dret a percebre el 100% de l’import de la pensió i no haver sol·licitat prèviament bonificacions o anticipacions en la seva edat de jubilació. A més, el treball que es realitzi pot ser a temps complet o parcial.

Durant el període que duri la jubilació activa, el treballador continuarà cotitzant a la Seguretat Social, però només per incapacitat temporal i per contingències professionals, no per a afegir més anys cotitzats a la seva vida laboral que puguin fer incrementar la seva pensió. També se li afegirà una cotització especial de solidaritat del 9%, que no computarà per a les prestacions.

Quantitat a rebre

La quantia de la pensió que es rebrà en situació de jubilació activa serà del 50% de l’import de la pensió contributiva que correspongui, encara que si l’activitat laboral que es desenvolupa és per compte propi i s’acredita la contractació d’un treballador, es podrà percebre el 100% de la pensió. Quan arribi el cessament en l’activitat, passarà a cobrar de manera íntegra la seva pensió de jubilació.

Que passa si ets autònom?

Els autònoms també poden beneficiar-se de la jubilació activa. En el cas que un autònom vulgui percebre el 100% de la seva pensió mentre continua treballant, ha d’estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i acreditar tenir contractat almenys a un treballador per compte d’altri en la mateixa activitat en la qual ell està donat d’alta en el RETA.

En definitiva, la jubilació activa és una alternativa per a aquells treballadors que vulguin continuar treballant després de jubilar-se, ja sigui per a complementar la seva pensió o per a seguir actius en el mercat laboral. A més, contribueix a la sostenibilitat del sistema de pensions i permet aprofitar en major mesura els coneixements i experiència d’aquests treballadors.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS