(Català) Préstecs ICO 2018 per a emprenedors i pimes

/
23 febrer 2018

[:ca]Una de les primeres necessitats per a gairebé qualsevol negoci és el finançament. Els préstecs ICO són una opció per aconseguir aquests diners necessari per posar en marxa un projecte o impulsar-lo en el seu començament.

L´Institut de Crèdit Oficial (ICO) és un banc públic adscrit al Ministeri d´Economia. Com banc públic concedeix préstecs per finançar les inversions i la liquiditat de les empreses. Ho pot fer finançant directament, o fent de mediador entre l´empresa que necessita finançament i la resta d´entitats financeres.

QUÈ SÓN ELS PRÉSTECS ICO PER A EMPRENEDORS?

L´ICO posa a disposició d´empreses i emprenedors unes línies de mediació amb les que finançar els seus projectes o ajudar-los amb la falta de liquiditat. Per comprendre el seu funcionament, hem de conèixer les 3 parts que operen en aquestes línies: les empreses o emprenedors, que reben el finançament, l´ICO, que estableix les condicions i característiques de les línies, i les entitats de crèdit (els bancs), que comercialitzen les línies ICO a través de les seves oficines.

QUIN TIPUS DE LÍNIES ICO HI HA PER A EMPRESES I EMPRENEDORS?

La secció per a empreses i emprenedors es compon de 6 línies:

1. Empreses i emprenedors 2018

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i / o necessitin liquiditat.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

Fins 12.5 milions i a 20 anys.

2. Comercial 2018

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l´avançament de l´import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns objecte de venda a Espanya.

Fins 12,5 milions de saldo viu per empresa.

3. IDAE Eficiència Energètica

Finançament orientat a:

– Tram Indústria i Comerç: Empreses del sector industrial i comercial que realitzen instal·lacions que redueixin les emissions diàries de carboni i el consum d´energia final i que figuren en el catàleg de mesures de l´IDAE.

– Tram Hostaleria: Particulars i empreses de l´hostaleria que realitzin actuacions que figuren en el Catàleg del mesures del Pla Renove d´Estalvi i Eficiència Energètica del sector de l´hostaleria.
Les empreses de serveis energètics podran accedir a qualsevol dels dos trams, sempre que compleixin les condicions de la Línia.

Fins a 3 milions per Tram Indústria i fins a 1,5 milions per Tram Hostaleria.

Fins a 10 anys amb 1 de carència.

4. Garantia SGR / Saeca 2018

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades que comptin amb l´aval d´una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), que realitzin inversions productives a Espanya o fora del territori nacional i / o vulguin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

L´empresa que sol·liciti finançament per a realitzar una inversió fora d´Espanya ha de tenir domicili a Espanya o almenys un 30% de capital d´empresa espanyola.

Fins a 2 milions i 15 anys de termini.

Cal l´aval d´una SGR o Saeca.

5. Línia ICO Internacional 2018

Aquesta línia ICO compta amb dos trams:

– Tram I Inversió i Liquiditat: Dirigit a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, domiciliades a Espanya o amb domicili a l´estranger que compten amb majoria de capital espanyol.

– Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: Dirigit a Concessió de Crèdit Subministrador, comprador i Finançament complementari a empreses.

Fins 12,5 milions d´euros per client, en una o diverses operacions per al tram I i de 25 milions per al tram II.

6. Línia ICO Exportadors 2018

Dirigida a autònoms, pimes i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l´avançament de la seva facturació al mercat exterior o que necessitin prefinançament per cobrir les necessitats de liquiditat que suposa cobrir els costos de producció i elaboració del bé o servei objecte d´exportació .. Es podran anticipar factures generades per operacions d´exportació amb una data de venciment no superior a 180 dies a comptar de la data de la bestreta.

Fins 12,5 milions d´euros per client, en una o diverses operacions.

TERMINI

La data límit per sol·licitar qualsevol d´aquests préstecs ICO és el 21 de desembre de 2018 o abans si es produeix l´esgotament dels fons de la Línia.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS