Poders preventius per a la protecció personal i patrimonial

poder preventiu

La demanda pels ciutadans d’aquest tipus de poders ha crescut un 77% de 2017 a 2021 i un 21% al primer semestre de 2022. El testament vital o document de voluntats anticipades va augmentar un 47% de 2017 a 2021.

Es considera un poder preventiu al document públic signat davant notari per el que una persona pot designar a una altra per a que actuï en representació dels seus interessos, en cas de que l’atorgant arribés a estar en una situació en la que no pogués decidir per si mateix. Aquesta fórmula jurídica és cada cop més demandada pels ciutadans, que acudeixen a les notaries per a assegurar que la seva voluntat prevaldrà en el futur.

Tipus de poders notarials

Un poder notarial nombra a una persona per a que pugui actuar en nom seu, a qui es coneix com el teu “representant” o “apoderat”. Abans de crear un poder notarial, has de conèixer les teves opcions.

Els poders notarials específics limiten al teu apoderat a només algunes tasques, com pagar els comptes o vendre un habitatge, i en general ho fan de manera temporal.

Els poders notarials generals li donen al teu apoderat una autoritat amplia. Poden prendre control de tots els teus assumptes legals i financers.

acabar-se en el moment en que t’incapacites.

Els poders notarials duradors poden ser limitats a donar al teu apoderat amplia autoritat per a controlar tots els teus assumptes financers i legals, però aquest apoderat manté l’autoritat inclús si tu quedes incapacitat física o mentalment. Això significa que la teva família potser no hauria de demanar-li a un tribunal que intervingui si tens una crisis mèdica o si pateixes un deterior cognitiu greu, com demència en estat avançat.

A vegades, la presa de decisions mèdiques s’inclou en un poder notarial durador per a assumptes de salut. Això podria abordar-se en un document separat que sigui només per a la cura de la salut, com el nomenament d’un representant per a assumptes de salut.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS