Planificació financera per a la jubilació: Recomanacions als “sèniors”

/
9 juny 2023
planificació jubilació

A mesura que aconseguim l’edat madura, és fonamental començar a pensar en la nostra jubilació i com garantir un flux constant d’ingressos durant aquesta etapa de la vida. I no és suficient esperar al moment de la jubilació, la previsió pot iniciar-se, com a més tard, als 50-55 anys, per a tenir temps a que les mesures preses donin els seus fruits.

1. Consciència sobre la jubilació
Els “sèniors” tenen una valuosa experiència acumulada i han après que la jubilació és un moment crucial de la vida que requereix una planificació adequada. Comencen a comprendre que han d’anticipar els canvis en els ingressos, despeses i deutes, i com aquests afectaran la seva qualitat de vida una vegada que deixin de treballar. Aquesta consciència primerenca els permet prendre decisions informades i fer els primers passos cap a una jubilació segura.

2. Realitzar una previsió financera
Una de les recomanacions clau per als “sèniors” és fer una previsió financera exhaustiva. Això implica examinar els ingressos que es rebran durant la jubilació, com a pensions, rendes passives o recuperació d’inversions, i avaluar si seran suficients per a cobrir les despeses habituals i mantenir el nivell de vida desitjat. A més, és essencial considerar qualsevol deute pendent, com les hipoteques, i com afectaran al pressupost durant la jubilació. I revisar els impostos, com l’Impost sobre la Renda i l’Impost de Patrimoni, buscant la manera de minorar el seu import. Realitzar aquesta previsió brinda una visió clara de la situació financera i permet prendre mesures preventives.

3. Utilitzar un full de càlcul per a la planificació financera
Una recomanació pràctica per als “sèniors” és preparar un full de càlcul que contingui els detalls de la seva previsió financera. Aquest full de càlcul pot incloure els ingressos previstos, com a pensions i altres rendes, el capital estalviat tant en forma d’actius financers com immobles vendibles, les despeses fixes estimades i els deutes pendents a amortitzar. És beneficiós considerar diferents horitzons de vida, com 70 anys, 80 anys i 90 anys, per a avaluar com evolucionaran els recursos financers al llarg del temps.
L’ús d’un full de càlcul facilita el seguiment i l’actualització de les dades a mesura que es produeixen canvis en els ingressos i despeses. Això permet una millor presa de decisions i ajustos en la planificació financera a mesura que s’acosta la jubilació.

4. Estimació de les despeses i deutes:
En realitzar la previsió financera, els “sèniors” han d’avaluar acuradament les despeses que podrien sorgir durant la jubilació. Aquestes despeses poden incloure habitatge, alimentació, salut, transport, oci i altres. És important ser realista i considerar factors com la inflació i possibles augments en els costos de vida.
A més, és essencial tenir en compte els deutes pendents, especialment les hipoteques. Avaluar el temps que falta per a amortitzar aquests deutes i com afectaran al flux d’efectiu durant la jubilació és crucial. En alguns casos, pot ser necessari considerar estratègies per a reduir o eliminar els deutes abans de jubilar-se, amb la finalitat d’alleujar la càrrega financera.

Els “sèniors” comprenen la importància de preparar-se per a la jubilació i recomanen realitzar una previsió financera exhaustiva. Utilitzant un full de càlcul que contingui els ingressos, estalvis, despeses i deutes projectats, podran visualitzar i ajustar la seva planificació financera de manera més efectiva. En considerar diferents horitzons de vida i estimar les despeses i deutes, estaran millor preparats per a enfrontar la jubilació i garantir un retir còmode i segur.

Recorda, la jubilació és un nou capítol en la vida que mereix una planificació adequada. Si ho necessites, puc enviar-te un model de full de càlcul en format Excel, perquè realitzis la teva pròpia previsió manant un correu a info@jordiplana.pro.

Seguint les recomanacions dels “sèniors” i utilitzant eines com un full de càlcul, podràs prendre mesures proactives i assegurar una transició suau cap a aquesta etapa de la vida plena de noves oportunitats i experiències.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS