Pinceladas fiscales para empezar el año

[:ca]Per tots és sabut que el nou Govern de coalició ha anunciat una pujada d’impostos. A falta que s’aprovin les normes que concretin els acords assolits, el Boletín Oficial del Estado de 30 de desembre de 2019 va publicar modificacions tributàries algunes de les quals, tot i no considerar-se de calat i ser previsibles, passem a enumerar:

 • Es prorroga l’Impost sobre Patrimoni per a 2020
 • S’aproven els coeficients d’actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans per a 2020, que són els següents en funció de l’any en què es van revisar:

 1. Recordar que el valor cadastral és l’índex de referència més important per a la determinació d’impostos que recauen sobre immobles (Impost sobre Béns Immobles, Plusvàlua Municipal, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Activitats Econòmiques, etc.).
 • Es prorroguen per al 2020 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva en IRPF i del règim simplificat en IVA (mòduls).

[:en]Por todos es sabido que el nuevo Gobierno de coalición ha anunciado una subida de impuestos. A falta de que se aprueben las normas que concreten los acuerdos alcanzados, el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2019 publicó modificaciones tributarias de las cuales, aunque no se consideran de calado y eran previsibles, enumeramos algunas:

 • Se prorroga el Impuesto sobre Patrimonio para 2020
 • Se aprueban los coeficientes de actualización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos para 2020, que son los siguientes en función del año en que se revisaron:

 1. Recordar que el valor catastral es el índice de referencia más importante para la determinación de impuestos que recaen sobre inmuebles (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Plusvalía Municipal, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Actividades Económicas, etc).
 • Se prorrogan para 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva en IRPF y del régimen simplificada en IVA (módulos).

[:es]Por todos es sabido que el nuevo Gobierno de coalición ha anunciado una subida de impuestos. A falta de que se aprueben las normas que concreten los acuerdos alcanzados, el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2019 publicó modificaciones tributarias de las cuales, aunque no se consideran de calado y eran previsibles, enumeramos algunas:

 • Se prorroga el Impuesto sobre Patrimonio para 2020
 • Se aprueban los coeficientes de actualización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos para 2020, que son los siguientes en función del año en que se revisaron:

 1. Recordar que el valor catastral es el índice de referencia más importante para la determinación de impuestos que recaen sobre inmuebles (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Plusvalía Municipal, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Actividades Económicas, etc).
 • Se prorrogan para 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva en IRPF y del régimen simplificada en IVA (módulos).

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS