Per què pot ser convenient comptar amb un marmessor en el repartiment d’una herència?

albacea

Un marmessor (albacea) és una persona designada per una altra persona per a gestionar els seus béns i assumptes després de la seva mort o incapacitat. Aquesta persona té la responsabilitat de vetllar perquè els desitjos del difunt o incapacitat es compleixin, així com de gestionar els béns del difunt o incapacitat fins que es distribueixin als seus hereus o beneficiaris.

La figura del marmessor resulta útil especialment en herències complexes, o en aquelles que el testador pugui preveure algun conflicte. En aquests casos, la seva intervenció permetrà, per exemple, vendre els béns per a repartir els diners o fer lots per al repartiment entre els hereus.

Veiem més detalladament per què és important comptar amb un marmessor:

Garantir que els desitjos del difunt o incapacitat es compleixin: Un marmessor assegurarà que les voluntats del difunt o incapacitat es compleixin. Això inclou la distribució de béns segons les especificacions del difunt o incapacitat en el seu testament o voluntat.
Minimitzar la possibilitat de conflictes: En absència d’un marmessor, els familiars i els beneficiaris poden lluitar per l’herència o els béns del difunt o incapacitat. Un marmessor pot ajudar a prevenir aquesta situació i minimitzar la possibilitat de conflictes entre els familiars i els beneficiaris.
Gestionar els béns del difunt o incapacitat: El marmessor té la responsabilitat de gestionar els béns del difunt o incapacitat fins que es distribueixin als seus hereus o beneficiaris. Això inclou el pagament de les factures, la venda d’actius si és necessari i la presentació de les declaracions d’impostos.
Cal assegurar que els béns es distribueixin adequadament: Un marmessor assegurarà que els béns del difunt o incapacitat es distribueixin als seus hereus o beneficiaris segons les especificacions del difunt o incapacitat. Això ajuda a garantir que els béns del difunt o incapacitat no es perdin o es desviïn dels seus desitjos.

Sovint, ens trobem que ens pregunten si és millor deixar en el testament el patrimoni assignat a cadascun dels hereus o bé, deixar que siguin ells mateixos qui s’ho reparteixin.

La meva opinió es que les dues opcions poden ser vàlides o errònies depèn de les circumstàncies.  Jo crec que és millor que es nomeni un marmessor perquè executi les directrius marcades pel difunt en el propi testament. En aquest sentit, puc ajudar-te en la teva decisió.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS