La responsabilitat dels administradors en temps de COVID-19

administrador

Arribats a gairebé mig 2021, convé saber la responsabilitat que tenen els administradors en temps de COVID-19.


Ja han passat 3 mesos des de l’inici de 2021, la qual cosa implica que els administradors de les empreses han hagut de formular els comptes anuals del passat exercici 2020.

En condicions normals, seria responsabilitat de l’administrador avaluar si existeixen pèrdues que deixen reduït el patrimoni net a una quantitat inferior al 50% del capital social.

Com tots vostès saben, si aquesta premissa succeeix, l’administrador té l’obligació de convocar la junta general per dissoldre la societat (o per prendre un altre tipus de decisió, que pot ser ampliar capital o reduir-lo).

La diferència és que en temps de COVID-19, gràcies al Reial decret llei 16/2020, aquesta obligació va desaparèixer. D’aquesta manera, si les pèrdues de 2020 reduïen el patrimoni net a menys del 50% del capital social, l’administrador no tenia l’obligació de convocar la junta general per dissoldre, la qual cosa implicava que l’administrador no responia pels deutes.

Això es va mantenir en la Llei 3/2020, en el seu article 13 i per tant la conclusió és que els administradors socials no seran responsables dels deutes empresarials, ja que no hi ha causa de dissolució. Però el dubte és: fins quan? El moment temporal és important en tant les pèrdues de 2020 es poden arribar a arrossegar en 2021 o fins i tot 2022.

El que és evident és que no serà possible deduir responsabilitat als administradors amb base als comptes anuals de 2020. Per a arribats al tancament de l’exercici 2021, no tenim cap dubte que el legislador establirà mesures que protegeixin els administradors si arrosseguen les pèrdues de 2020.

Un altre aspecte a tenir en compte és la responsabilitat dels administradors que té a veure amb el dret concursal. En principi, no existeix obligació legal de presentar concurs de creditors fins a 31 de desembre de 2021.

Per tant, a priori, la responsabilitat dels administradors pel que fa a concurs culpable gairebé ha desaparegut. Almenys, ha desaparegut per complet l’obligació de sol·licitar concurs.

Per tant, si això no és obligatori, després no poden condemnar l’administrador que sí que ha sol·licitat aquest concurs. Però la responsabilitat concursal abasta més aspectes.

La responsabilitat concursal també té a veure amb agreujar la insolvència, amb alçar-se en els béns de l’empresa, vendre’ls precipitadament o ruïnosament o fins i tot falsejar la comptabilitat.

És necessari saber que, si els administradors d’una mercantil agreugen la insolvència, o s’alcen en els béns de l’empresa, sí que es pot derivar responsabilitat en la secció de qualificació.

Com es pot agreujar la insolvència? Realitzant operacions societàries oneroses per a la societat. Una d’elles seria contractar hipoteques o peces sobre béns propis o per pagar deutes ja existents.

Un altre aspecte a tenir en compte és l’alçament de béns o la seva venda precipitada. Cal tenir en compte que l’anàlisi de l’administrador concursal comprendrà els últims 2 anys pel que fa a la comptabilitat de l’empresa.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS