Fiscal comptable

L’assessorament fiscal i comptable és una de les especialitats inicials de l’activitat de Planartús. Els professionals que conformen aquesta àrea, a més de comptar amb una sòlida formació jurídica i econòmica, presten un òptim servei en temes d’atenció al client, amb un enfocament proactiu per tal de buscar la millor solució als problemes i qüestions que es puguin derivar de les seves relacions amb l’Administració Tributària.

  • Assessorament fiscal continuat així com en operacions puntuals:l’aconsellem i guiem en els diferents  tràmits i procediments que poden sorgir en les seves relacions amb l’Administració Tributària, tant si són de caràcter continuat com puntual.

• Empresa familiar
• Successions i donacions
• Fiscalitat immobiliària
• Consolidació comptable i fiscal
• Reestructuracions societàries. Fusions, escissions, aportacions no dineràries, etc.
• Entitats sense ànim de lucre, i altres.

  • Servei comptable: assistència als departaments financers i comptables de l’empresa mitjançant la revisió i correcció de la comptabilitat, dels procediments comptables i administratius. Elaboració de comptes anuals.
  • Declaracions tributàries: realització de tots els tràmits i confecció de les declaracions tributàries que es deriven de l’activitat ordinària de l’empresa.
  • Procediments i recursos tributaris: actuem com a representant de l’empresa davant d’un procediment d’inspecció o de gestió de l’Administració tributària, així com en l’elaboració de recursos i reclamacions econòmiques i administratives davant el TEAR/TEAC, de la DGT, etc.
  • Seminaris específics i actualització permanent: formació a mida in company i generació de continguts amb les darreres novetats en matèria tributària.

Uneix-te al nostre butlletí

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!