Es pot modificar la base de cotització com a autònom fins al 31 de desembre

autonom3

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2022.


 

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació. De l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre els autònoms poden canviar la seva base de cotització. És el quart termini de 2021, perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2022.

Li recordem que la Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici:

  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per aquest motiu, li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre de 2021, perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2022.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això haurà de comunicar-ho també abans del 31 de desembre.

La sol·licitud de canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònoms la pot sol·licitar directament l’autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d’un certificat digital o usuari/contrasenya o mitjançant el servei Canvi de base de cotització-autònoms.

Igualment, la sol·licitud es pot presentar mitjançant el Model de sol·licitud de canvi base de cotització en el règim especial de treballadors autònom (TC.4005).

Li adjuntem, com a exemple, una escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents en 2021.

Base de cotització €/mesTipus de cotització (*)Quota a pagar €/mes
944,40
– mínima a partir de l’01-01-2021-
30,6 %288,97
1.018,50
mínima per a treballadors de 48 anys o més a partir de l’01-01-2021, amb excepcions
30,6 %311,66
1.20230,6 %367,81
2.077,80
màxima per a treballadors de 47, 48 anys o més,
a partir de l’01-01-2021 amb excepcions
30,6 %635,80
4.070,10
– màxima a partir de l’01-01-2021 –
30,6 %1.245,45

* 30,6 % = 28,30 % (contingències comunes) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP) en aplicació del que es preveu en el RD llei 28/2018 i la Llei de PGE de 2021.

Els informem que el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any 2022, encara en fase de tramitació, incrementa un 1,7 % les bases mínimes i màximes de cotització d’aquest col·lectiu. La base mínima serà de 960,60 euros mensuals, i la base màxima de 4.139,40 euros mensuals a partir de l’1 de gener de 2022.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 treballadors per compte d’altri o més, així com la de l’autònom societari és de 1.214,10 euros mensuals durant 2021, i de 1.234,80 euros mensuals a partir de l’1 de gener de 2022.

També els recordem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial podran sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes podran sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització triada podrà ser superior al límit màxim que pogués afectar el treballador. La sol·licitud es podrà realitzar, durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS