Els Senior (Silver), torna la generació EGB

Una de les grans sorpreses que està vivint la nostra societat és el renaixement de tota una generació, la dels cinquantons (els Silver) a la que ni la crisis de 2008 ni la de la pandèmia ha aturat.

Actualment, ja representen el 25% del PIB en la UE i la previsió és que augmentarà: la previsió és que pel 2025 el pes dels europeus que superin els 55 anys en la economia de la UE serà del 31,5% del PIB i del 37,8% de la ocupació. Aquesta generació, un cop abandoni el marc laboral seguirà tenint un pes molt important: el 40% del consum mundial vindrà dels majors de 65 anys, i s’espera que a Espanya, per a 2040, representin un 79% davant del 53% actual.

Alguns teòrics com Asun Soriano o Iñaki Ortega (“De los zeta a los silver”), descriuen la influencia d’aquesta generació no només en l’àmbit social, sinó també amb un ampli ventall d’oportunitats per a generar nous bens i serveis que construeixin valor i ocupació. De fet, subratllen que “la longevitat canviarà el món tal i com el coneixem i propiciarà l’aparició de noves industries vinculades a l’oci i la salut, però també unes noves finances o un nou urbanisme que ben aprofitades poden generar importants oportunitats econòmiques.

Els Silver encarnen una revolució laboral, econòmica i de cultura social. És una revolució silenciosa, doncs ha suposat que, en només unes dècades, haguem guanyat 15 anys en l’esperança de vida passant d’un 8% d’adults majors al 19% actual.

El futur passa per l’economia platejada

En el futur es requeriran nous models d’habitatge per a persones grans diferents a les residències, amb serveis assistencials adaptables a les necessitats de cada moment vital. La generació del baby boom, que ara està arribant a la jubilació, comptaran amb un major bagatge tecnològic i disposaran de millors pensions per a contractar nous models d’atenció.

L’economia platejada es transformarà en un trampolí de desenvolupament en àrees com les de la salut i la cura; la robòtica; el turisme o els serveis de cures integrades. En definitiva, com senyalen Soriano i Ortega, el mon del futur tindrà en l’economia platejada un dels seus pilars doncs “l’envelliment de la població és un fenomen global amb profundes implicacions en l’actual model econòmic i social, que genera en la nostra societat grans reptes i obre noves oportunitats en tots els àmbits en els que es recolzen la competitivitat, la productivitat i l’Estat de Benestar”.

I tu? Pertanys a aquesta generació? Ara ja coneixes una mica sobre el potencial dels Silver en l’economia del futur.

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin