Eliminación de la obligación para las empresas del Libro de Visitas

[:ca]

descargaEn virtut d’un ordre Ministerial d’Ocupació i Seguretat Social, publicat el passat 12 de setembre, ha desaparegut l’obligació per a les empreses de mantenir un Llibre de Visites de la Inspecció de Treball per anotar les incidències de l’actuació de cada funcionari.

A partir d’ara, els funcionaris actuants estendran una diligència per escrit de cada actuació inspectora que duguin a terme, quedant obligada l’empresa a preservar aquestes dil·ligències durant un termini de 5 anys.

No obstant això, per a aquelles empreses que tinguin Llibres de Visites, les dil·ligències es continuaran practicant als mateixos, per la qual cosa caldrà mantenir-los a disposició dels funcionaris actuants.

Així mateix, es manté l’obligació de mantenir els Llibres de Visites esgotats, per un període encara per determinar.

[:en]

descargaEn virtud de una Orden Ministerial de Empleo y Seguridad Social publicada el pasado 12 de septiembre, ha desaparecido la obligación para las empresas de mantener un Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo para anotar las incidencias de la actuación de cada funcionario.

A partir de ahora, los funcionarios actuantes extenderán una diligencia por escrito de cada actuación inspectora que realicen, estando obligada la empresa a conservar dichas diligencias durante un plazo de 5 años.

No obstante, para aquellas empresas que cuenten con Libros de Visitas, las diligencias se seguirán practicando en los mismos, por lo que deberán mantenerse a disposición de los funcionarios actuantes.

Asimismo, se mantiene la obligación de conservar los Libros de Visitas agotados, por un plazo todavía por determinar.

[:es]

descargaEn virtud de una Orden Ministerial de Empleo y Seguridad Social publicada el pasado 12 de septiembre, ha desaparecido la obligación para las empresas de mantener un Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo para anotar las incidencias de la actuación de cada funcionario.

A partir de ahora, los funcionarios actuantes extenderán una diligencia por escrito de cada actuación inspectora que realicen, estando obligada la empresa a conservar dichas diligencias durante un plazo de 5 años.

No obstante, para aquellas empresas que cuenten con Libros de Visitas, las diligencias se seguirán practicando en los mismos, por lo que deberán mantenerse a disposición de los funcionarios actuantes.

Asimismo, se mantiene la obligación de conservar los Libros de Visitas agotados, por un plazo todavía por determinar.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS