El forfetatge com a alternativa al descompte comercial

/
12 juny 2024
pexels-photo-6693656-1718180701_1718183638image

El forfetatge permet fer efectius de manera immediata crèdits i operacions amb pagament diferit, a mitjà i llarg termini. En el forfetatge el banc assumeix el risc; per això, el cost financer és superior en un forfetatge que en un descompte, perquè s'inclou la prima de risc.


El forfetatge permet fer efectius de manera immediata crèdits i operacions amb pagament diferit, a mitjà i llarg termini.

Consisteix en la compra sense recurs de:

 • Lletres i pagarés "a l'ordre", amb aval bancari o sense
 • Pagarés "no a l'ordre", amb aval bancari
 • Compromisos de pagament emparats per garanties bancàries
 • Crèdits documentaris d'exportació

 Avantatges

 • Millora el balanç de l'empresa i les seves ràtios de solvència, en permetre al venedor el cobrament efectiu.
 • Elimina el reg d'impagament i, en el cas de forfetatge internacional, el de fluctuacions de tipus d'interès i divisa.
 • Millora la seva liquiditat, en consistir en una disposició immediata dels fons, i desbloquejar les seves línies de descompte comercial.
 • Simplicitat administrativa: requereix documentació mínima, elimina els costos d'administració i gestió dels cobraments i no té costos d'intervenció.
 • Es finança el 100% de l'operació amb tipus d'interès altament competitius

En definitiva, és una solució financera innovadora i eficient per a millorar la gestió dels seus fluxos de caixa. Imaginem que un dels seus clients li proposa pagar amb pagarés a seixanta dies.

A continuació, detallem aquesta alternativa del forfetatge i com pot beneficiar-lo comparat amb la tradicional línia de descompte.

Opció habitual: línia de descompte

Pòlissa. L'opció més coneguda és obrir una línia de descompte. Amb aquesta eina, el banc li avança el nominal del pagaré no vençut, evitant així l'espera dels seixanta dies. No obstant això, ha d'abonar interessos i comissions, inclosa una comissió d'estudi per la concessió de la línia, que no hauria de superar l'1%.

Estudi. El avaluarà els seus estats comptables, la seva solvència i les garanties que presenti (avals, pignoració de comptes, etc.). Si el banc considera aquests elements suficients, autoritzarà el descompte fins a un límit determinat, operació que s'ha de signar davant notari. No obstant això, si el pagaré no és atès al seu venciment, vostè assumirà el risc i el banc li carregarà la quantitat en el seu compte, juntament amb una comissió per devolució que pot arribar al 6,5% del nominal.

Alternativa: forfetatge

Si el seu client és molt solvent o té bona reputació bancària, proposi-li a la seva entitat bancària l'opció del forfetatge.

Funcionament. Per iniciar aquesta operativa, presenti el pagaré al banc perquè analitzi la solvència del pagador. Si el banc valora positivament l'operació, accedirà al forfetatge i li comprarà el pagaré, abonant-li el nominal menys els interessos i comissions prèviament pactats. Aquesta transacció es fa mitjançant un contracte privat, sense intervenció notarial.

Avantatges i inconvenients de totes dues opcions

Risc. En un descompte comercial tradicional, vostè assumeix el risc d'impagament. Per contra, en el forfetatge, el banc assumeix el risc, alliberant-lo d'aquesta responsabilitat. No obstant això, el cost financer del forfetatge és superior a causa de la prima de risc.

CIRBE. El risc declarat en el Banc d'Espanya varia entre totes dues opcions. En el descompte, es declara el risc de la seva empresa per l'import descomptat. En el forfetatge, no es declara cap import, fet que pot ser beneficiós en reduir la càrrega financera declarada de la seva empresa.

EXEMPLE

Suposem el següent. Vostè comença a subministrar productes a un nou client molt solvent, qui li proposa pagar amb pagarés a seixanta dies. Per poder efectuar altres pagaments durant aquest termini, necessita obtenir liquiditat.

Opció 1: línia de descompte

 • El banc li avança el nominal del pagaré (10. 000 euros).
 • Abona interessos i comissions per un total de 200 euros.
 • Si el pagaré no és atès, el banc li'n carrega 10.000 euros més una comissió de devolució de fins al 6,5% (650 euros).

Opció 2: forfetatge

 • Presenta el pagaré al banc.
 • El banc, després d'analitzar la solvència del pagador, li compra el pagaré i li abona 9.700 euros (descomptant interessos i comissions de 300 euros).
 • Vostè queda alliberat del risc d'impagament, que ara assumeix el banc.

Com pot observar, el forfetatge li permet aconseguir liquiditat immediata i eliminar el risc d'impagament, a canvi d'un cost financer lleugerament superior.

Conclusió

Si el descompte no és viable, però el seu client és de solvència contrastada o conegut pel seu banc, el forfetatge pot ser una alternativa excel·lent. El banc li avançarà el nominal menys interessos i comissions, assumint el risc d'impagament.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS