Compra d’habitatge per una societat. Avantatges i Inconvenients

compra habitatge per societat

La compra d’un habitatge a través d’una societat és legal a Espanya i té uns avantatges i inconvenients que t’expliquem en aquest article.

Redactat per Espacio Pymes

La compra d’habitatges a través d’una societat suposa entre el 10 i el 15% de les operacions, en el 85% restant el comprador és una persona física i els impostos que afecten l’immoble es pagaran a través de l’IRPF. S’aplicarà el tipus impositiu corresponent segons el nivell d’ingressos perquè per a Hisenda, la venda de l’habitatge només genera una renda en l’IRPF quan existeix un guany patrimonial de la persona física.

Per aquest motiu, el comprador considera l’opció de comprar un habitatge a través d’una societat que li permeti obtenir un estalvi i un benefici fiscal major. No obstant això, aquests beneficis només afavoreixen a grans patrimonis i als habitatges gestionats a través de societats patrimonials.

Una societat patrimonial són aquelles societats civils o mercantils que no estan subjectes a una activitat econòmica i que estan dedicades a la gestió d’un patrimoni, compost generalment per valors o béns immobles. A més, més de la meitat del seu actiu ha d’estar constituït per valors.

Deducció de l’IVA

L’Impost sobre el valor afegit (IVA) s’aplica sempre que es compra un habitatge d’obra nova, independentment que realitzi l’operació una persona física o una societat.

La compravenda d’un immoble es grava al tipus reduït del 10% del valor total escripturat. Si estiguéssim parlant d’habitatges protegits (VPO), l’IVA seria del 4%, encara que pot variar en funció de la comunitat autònoma.

En el cas de les compres de garatges també s’aplica un 10% d’IVA amb un màxim de dues places de garatge per a l’habitatge d’obra nova, en cas d’haver-hi més unitats es pagaran al 21%. El 10% també es paga per a trasters i annexos.

D’aquesta manera, la societat podrà deduir-se l’IVA en aquells casos en els quals la despesa sigui deduïble, aquesta opció no existeix si l’adquisició la realitza una persona física.

Què succeeix si l’habitatge és de segona mà?

En el cas de comprar un habitatge de segona mà no es paga IVA, però s’haurà d’abonar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), la gestió de les quals està cedida a les comunitats autònomes, per tant és cada regió la que aplica el seu propi tipus impositiu.

Bonificacions fiscals per a habitatges en lloguer

Si estàs pensant a invertir en béns immobles per a llogar, només podria reportar-te avantatges fiscals quan la societat compti, amb almenys, vuit habitatges arrendats amb contractes de lloguer per períodes superiors a tres anys. Això ho compleixen les societats patrimonials que poden beneficiar-se d’una deducció de fins al 85% de la renda obtinguda a través del lloguer, a més, en el seu cas podrien deduir-se l’Impost de Béns immobles o les despeses de comunitat íntegrament. Una persona física no tindria aquests beneficis.

Inconvenients de comprar un habitatge per una societat

Si la compra de l’habitatge té la finalitat de ser el nostre habitatge habitual o segona residència aquesta operació no genera una renda en l’IRPF, a més la societat haurà de facturar un lloguer de mercat al soci i aquests ingressos tributen al 25%.

D’altra banda s’hauran d’aplicar a més de l’IVA, impostos com l’Impost de Transmissions Patrimonials.

Dividends que cal declarar

Si comprem un habitatge a través d’una societat i la destinem al lloguer, des del punt de vista fiscal, es considera que els ingressos procedents de les rendes aniran a parar a la societat, per tant en el cas que el soci vulgui assignar-se aquest benefici, haurà de declarar-lo com a dividends que reparteix l’empresa.

Seguretat jurídica

En conclusió, i sempre que no estiguem parlant de grans patrimonis o societats patrimonials, el recomanable és que la compra d’un habitatge es realitzi per la persona física i no per la societat patrimonial. Però existeix una motivació afegida que empeny a realitzar aquesta operació a través de la societat malgrat els seus desavantatges fiscals, i és aquella relacionada amb la seguretat de l’operació, ja que el comprador adquireix més control sobre l’immoble i evita conflictes amb altres beneficiaris relacionats amb herències.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS