A tener en cuenta antes de las vacaciones

[:ca]fiscal_200x200Sol·licitar dies de cortesia durant els quals Hisenda no podrà enviar notificacions a la seva bústia electrònica.

Mitjançant una comunicació a la web de l’Agència Tributària, és possible evitar que Hisenda enviï notificacions d’actes administratius (requeriments d’informació, declaracions paral·leles, expedients sancionadors…) durant el període en què el departament d’administració de l’empresa estigui de vacances.

Per això, poden posar-se en contacte amb el despatx per donar d’alta aquesta comunicació.

 

laboral_200x200El 31 d’agost finalitza el termini per acollir-se a la bonificació en els contractes indefinits per creació d’ocupació.

Como recordarà, aquelles empreses que contractin de forma indefinida a un treballador, poden acollir-se a una bonificació de las quotes de la Seguretat Social d’import 118 € mensuals durant 2 anys. Aquesta ajuda podrà incrementar-se un tercer any addicional a raó de 59 € al mes, en el supòsit que l’empresa tingui una plantilla inferior a 10 treballadors en el moment de la contractació.

En el cas de tenir prevista alguna contractació, podrà ser interessant anticipar-la a la finalització del mes d’agost.

Aprofitem l’ocasió per informar-los que el despatx romandrà tancat per vacances del 8 al 19 d’agost, ambdós inclosos.[:en]fiscal_200x200Request days of courtesy during which Spanish Tax Office cannot send notifications to your electronic mailbox.

Through a communication to the web of the Tax Office, it is possible to avoid the  receiving of notifications regarding administrative acts (requirements of information, parallel declarations, sanctions proceedings…) during the period in which the Administration Department of the company is on holiday.

To do this, you can contact the office in order to register this communication.

laboral_200x200August 31 ends the deadline to avail yourself of the bonus on indefinite contracts for job creation.

As you will recall, those companies  hiring a worker indefinitely may benefit of a bonus in the Social Security fees of €118 per month for 2 years. Such help may increase a third year in 59 € monthly, assuming that the company has less than 10 workers in the time of the hiring.

In the case of having any hiring planned, it would be interesting to do it before the end of August.

We take this opportunity to inform you that the office will be closed for holidays from 8th  to 19th  August, both inclusive.[:es]fiscal_200x200Solicitar días de cortesía durante los cuales Hacienda no podrá enviar notificaciones a su buzón electrónico.

Mediante una comunicación a la web de la Agencia Tributaria, es posible evitar que Hacienda envíe notificaciones de actos administrativos (requerimientos de información, declaraciones paralelas, expedientes sancionadores…) durante el período en que el departamento de administración de la empresa esté de vacaciones.

Para ello, pueden ponerse en contacto con el despacho para dar de alta dicha comunicación.

 

laboral_200x200El 31 de agosto finaliza el plazo para acogerse a la bonificación en los contratos indefinidos por creación de empleo.

Como recordará, aquellas empresas que contraten de forma indefinida a un trabajador, pueden acogerse a una bonificación de las cuotas de la Seguridad Social de importe 118 € mensuales durante 2 años. Dicha ayuda podrá incrementarse un tercer año adicional a razón de 59 € al mes, en el supuesto que la empresa tenga una plantilla inferior a 10 trabajadores en el momento de la contratación.

En el caso de tener prevista alguna contratación, podrá ser interesante anticiparla a la finalización del mes de agosto.

Aprovechamos la ocasión para informarles que el despacho estará cerrado por vacaciones del 8 al 19 de agosto, ambos inclusive.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS