Sol·licitud de dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques durant el període de vacances

/
3 juliol 2024
pexels-photo-720815_1720003393

Recordi que Hisenda durant els dies de vacances d'estiu, igual que durant la resta de l'any, pot continuar emetent notificacions que, en cas de no conèixer i recorre-les a temps, poden implicar problemes i sancions per als contribuents. La seva empresa pot seleccionar fins a trenta dies naturals a l'any durant els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions en la seva bústia electrònica. Triï aquests dies de la forma més beneficiosa.


Volem recordar-los que Hisenda pot notificar durant tot el període d'estiu, ja sigui per correu ordinari mitjançant carta certificada per al cas de contribuents que siguin persones físiques o bé a través de la Bústia de Notificacions Electròniques de l'AEAT quan es tracti dels següents obligats tributaris:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que facin amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració.
 • Contribuents inscrits en el registre de grans empreses.
 • Contribuents que tributin en el règim de consolidació fiscal de l'impost sobre societats.
 • Contribuents que tributin en el règim especial del grup d'entitats de l'IVA.
 • Contribuents inscrits en el registre de devolució mensual de l'IVA (REDEME).
 • Contribuents amb autorització per a presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

Així, en funció del tipus de via que utilitzi l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) s'obren diferents possibilitats per als contribuents.

 • Atenció. Els obligats tributaris que estiguin inclosos en el sistema de DEH (adreça electrònica habilitada) podran assenyalar exclusivament per internet determinats dies, (dies de cortesia), en els quals l'Administració Tributària no podrà posar a la disposició dels subjectes passius notificacions en aquesta adreça.

Li recordem que pot sol·licitar a l'Agència Tributària un màxim de trenta dies durant l'any natural en què l'Agència no podrà enviar notificacions en la seva adreça electrònica habilitada (DEH). Ara que comencen les vacances és un bon moment per a sol·licitar-los.

M'avisen si he rebut una comunicació o notificació electrònica?

Si vostè té una SA o SL, actualment ja estarà rebent les notificacions d'Hisenda de manera electrònica. En aquest sentit, recordi:

 • Aquestes notificacions s'entenen fetes quan s'hi accedeix des de la bústia electrònica de la seva empresa, o bé quan passen deu dies des que arriben a aquesta bústia i no s'han obert.
 • Per tant, pot succeir que durant el mes d'agost rebi alguna notificació (agost és hàbil a aquest efecte), i que quan torni de vacances li hagin passat els terminis per a recórrer.

Per a evitar aquest risc, recordi que pot seleccionar fins a trenta dies naturals a l'any, consecutius o no, durant els quals Hisenda no pot dipositar notificacions en la seva bústia electrònica (els "dies de cortesia").

Tingui present que si la seva empresa tanca tot el mes d'agost, iniciï el termini de cortesia el dia 1 d'agost i finalitzi'l el 23 d'aquest mes. En disposar dels deu dies de marge indicats, encara que rebi una notificació el dia 24 d'agost encara tindrà temps d'accedir-hi quan torni a la feina a principis de setembre, sense perdre cap dia per a respondre-la. D'aquesta manera encara li quedaran alguns dies que podrà repartir durant la resta de l'any.

Ha de sol·licitar-ho almenys set dies abans del primer dia seleccionat. Així mateix, valori seleccionar alguns dies de final de juliol, per evitar el risc de rebre una notificació just abans de vacances.

 • Atenció. Són dies naturals i, per tant, s'han de marcar també els dissabtes i els diumenges.

El procediment per a assenyalar els dies s'ha de fer obligatòriament en la seu electrònica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en la següent adreça electrònica: vegeu adreça.

A causa de la proximitat del període de vacances, els aconsellem que facin aquesta comunicació a l'Administració Tributària per evitar que posi a la disposició dels obligats tributaris notificacions electròniques.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS