El dilema de l’empresari que es jubila: deixar l’empresa als hereus o vendre-la a tercers?

dejar la empresa a los hijos

Les empreses familiars són un element clau de l’economia espanyola, ja que suposen més d’un 80% del total d’empreses del nostre país i la seva aportació al PIB és molt elevada. Per això, un dels seus objectius estratègics principals és que el procés de successió generacional finalitzi de manera reeixida per a postergar el seu llegat.

Per a l’empresari a punt de la jubilació se li planteja una decisió complexa: Deixar l’empresa als fills o vendre-la a tercers i deixar-los els diners a aquests.

Per a abordar aquest dilema abans cal tenir en compte algunes consideracions importants:

Avantatges:

  • Continuïtat Familiar i Cultural: La successió als fills pot mantenir la continuïtat de l’empresa dins de la família, preservant la cultura empresarial i els valors familiars.
  • Coneixement del Negoci: Els fills que han crescut a l’entorn del negoci poden tenir un coneixement profund de les operacions i la indústria, la qual cosa facilita la transició i la gestió eficaç.
  • Lleialtat i Compromís: Els membres de la família poden estar més compromesos i lleials a l’empresa, ja que senten una connexió emocional i personal amb ella.
  • Facilita la Planificació a llarg termini: La successió familiar pot facilitar la planificació a llarg termini, ja que els líders poden tenir una visió a llarg termini i una major estabilitat.
  • Facilita la Transició: La transició pot ser més suau ja que els fills poden estar familiaritzats amb els empleats, clients i proveïdors.

Desavantatges:

  • Falta d’Experiència i Capacitació Externa: Els fills poden mancar de l’experiència i la formació necessàries per a gestionar de manera eficaç l’empresa, especialment si no han treballat fora del negoci familiar.
  • Conflictes Familiars: La gestió de l’empresa per part dels fills pot generar conflictes familiars, ja que les decisions empresarials poden afectar les relacions familiars.
  • Falta d’Innovació: La falta de noves perspectives i experiències externes pot limitar la innovació i la capacitat d’adaptació de l’empresa a canvis en el mercat.
  • Pressió Familiar: Els fills poden sentir una pressió addicional en assumir la responsabilitat de l’empresa familiar, la qual cosa podria afectar el seu benestar emocional i el seu acompliment.
  • Falta d’Elecció Personal: A vegades, els fills poden sentir-se obligats a assumir la gestió de l’empresa, fins i tot si no tenen interès o habilitats per a això, la qual cosa podria portar a un baix rendiment i falta de motivació.

 

En última instància, la decisió de deixar una empresa als fills depèn de factors únics per a cada família i negoci. És crucial planificar acuradament la successió, abordar possibles desafiaments i garantir que els hereus estiguin preparats per a assumir el lideratge. A més, la cerca d’assessorament extern, com a consultors empresarials o assessors financers, pot ser valuosa en aquest procés.

Altres consideracions a tenir en compte:

Quant a la taxa d’èxit en la continuïtat de les empreses familiars pot variar significativament i està influenciada per diversos factors. La recerca ha demostrat que les empreses familiars poden enfrontar desafiaments significatius en termes de la seva continuïtat, independentment de si són transmeses a tercers o als fills. Aquí hi ha algunes consideracions sobre aquest tema:

Empreses Transmeses a Tercers:

En transmetre una empresa a un comprador extern, la taxa de continuïtat sovint depèn de la salut financera de l’empresa, la seva posició en el mercat i la qualitat de la transacció.

La continuïtat pot ser més reeixida si es tria un comprador que comparteixi la visió i els valors de l’empresa, o si hi ha disposicions per a mantenir a alguns membres de la família en rols clau després de la venda.

Empreses Transmeses als Fills:

La continuïtat de les empreses familiars transmeses als fills pot ser alta si s’aborden adequadament els desafiaments comuns associats amb la successió.

La planificació acurada, la capacitació i la comunicació oberta són essencials per a facilitar una transició suau i assegurar que els fills estiguin preparats per a assumir rols de lideratge.

Factors d’Èxit:

La professionalització de la gestió, la implementació de bones pràctiques de govern corporatiu i la planificació estratègica a llarg termini són factors que poden augmentar les possibilitats d’èxit en la continuïtat de les empreses familiars.

Desafiaments Comuns:

Les empreses familiars sovint enfronten desafiaments com la falta de successió planificada, problemes de governança, dificultats per a adaptar-se a canvis en el mercat i conflictes familiars.

Estadístiques Generals:

Les estadístiques varien segons la font i la regió, però alguns estudis indiquen que la continuïtat en les empreses familiars no sempre és reeixida i que una proporció significativa no arriba a la segona generació.

En resum, tant la transmissió a tercers com als fills pot tenir èxit, però requereix una planificació acurada i l’adopció de pràctiques sòlides de gestió empresarial. La professionalització, la planificació de la successió i l’atenció a les dinàmiques familiars són fonamentals per a augmentar les possibilitats de continuïtat reeixida en les empreses familiars.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS