El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol sobre l’obligació d’informació sobre béns i drets a l’estranger (model 720)