Resum mesures contra la COVID-19, 12 de maig de 2021

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos del coronavirus: Inicio del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 Finalización del estado de alarma el 21 de junio de 2020 Inicio del estado de alarma el 25 de octubre de 2020 Finalización del […]

Com protegir-se del coronavirus a l’àmbit laboral

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat el criteri tècnic 01-12-2020 que té com a objectiu aclarir conceptes relatius a l’ús de màscares en l’àmbit laboral enfront del coronavirus SARS-CoV-2 i s’aplicarà exclusivament a les situacions en les quals concorrin determinades circumstàncies. L’informem que al web de l’INSST s’ha publicat […]