Sentència del Tribunal Suprem d’anul·lació d’una sanció