Les claus del nou impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal)

Carta a 2023

Benvolguts amics i amigues, Esperem que aquest any 2023 comenci de la millor manera per a tots vosaltres. Les previsions indiquen que a nivell mundial,

Llegir més »