Principals mesures fiscals i laborals en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022