Resum mesures contra la COVID-19, 22 d’abril de 2021