Compleixes amb el registre retributiu?

Tot i que, sense perjudici del nombre de treballadors, les empreses hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat quan així s’estableixi en el conveni col·lectiu que sigui aplicable, en els termes que s’hi estableixen, segons el calendari d’aplicació gradual les empreses amb una plantilla d’entre 101 i fins a 150 treballadors hauran de comptar amb […]

Resum mesures contra la COVID-19, 11 de març de 2021

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre FISCAL En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Resum mesures contra la COVID-19, 18 de desembre de 2020

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]