Passos per a cobrar una comissió de manera puntual

Article redactat per Experto Pyme Vostè té molts contactes i un amic li ha demanat que faci gestions per a la venda d’un immoble a canvi d’una comissió sobre el preu. Vegi quin contracte ha de subscriure i quines implicacions té. Intermediació. Vostè mai s’ha dedicat a la intermediació immobiliària ni té intenció de fer-ho, perquè […]

Renúncia a l’exempció de l’IVA per estalviar-se l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)

En les segones i posteriors transmissions d’immobles (en general, les que no realitza el promotor), les parts poden evitar que l’operació tributi per l’impost de transmissions patrimonials (ITP) renunciant a l’exempció de l’IVA. Per renunciar-hi, inclogui una clàusula en l’escriptura de compravenda segons la qual el venedor exercita aquesta renúncia i el comprador comunica que […]

Sentència del Tribunal Suprem d’anul·lació d’una sanció

El nostre despatx ha aconseguit l’anul·lació d’una sanció al Tribunal Suprem. S’ha de recordar que el dret sancionador s’ha d’interpretar de forma restrictiva, sense que es permeti l’aplicació de l’analogia. Doncs bé, la repercussió improcedent de l’IVA, en una operació que havia de tributar per ITP, únicament es pot sancionar quan s’ha emès factura per […]

Preguntes i respostes sobre el BREXIT

L’Acord de comerç i cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit, aplicable des del 1 de gener de 2021, afecta els següents àmbits: comerç de béns i serveis, comerç digital, propietat intel·lectual, contractació pública, aviació i transport viari, energia, pesca, coordinació de la seguretat social, cooperació judicial i policial en matèria penal, cooperació […]