Passos per a cobrar una comissió de manera puntual