Passos per a cobrar una comissió de manera puntual

Article redactat per Experto Pyme Vostè té molts contactes i un amic li ha demanat que faci gestions per a la venda d’un immoble a canvi d’una comissió sobre el preu. Vegi quin contracte ha de subscriure i quines implicacions té. Intermediació. Vostè mai s’ha dedicat a la intermediació immobiliària ni té intenció de fer-ho, perquè […]

El 6 d’abril arrenca la Campanya de Renda i Patrimoni de l’exercici 2021

Un any més s’acosta per als contribuents l’hora de retre comptes amb hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni de l’exercici 2021, que inclou algunes novetats com ara noves escales de gravamen, tributació dels pactes successoris, límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a […]

Quadre resum sobre tipus de retencions IRPF 2022

Com en anys anteriors l’Agència Tributària ha publicat un quadre informatiu on es recullen els diferents tipus de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en l’exercici 2022.     L’informem que, com en anys anteriors, l’Agència Tributària ha publicat un quadre informatiu on es recullen els diferents tipus de retencions i ingressos a compte […]

Renda i Patrimoni 2020: Encara està a temps d’actuar!

Quan es presenta la declaració de la Renda, és molt habitual lamentar-se per no haver fet algunes coses que, en el seu moment,  podrien haver reduït el pagament a Hisenda. Doncs ara és aquest moment per prendre determinades decisions: Implicacions fiscals dels ERTO COVID-19 Tingui en compte la transcendència tributària d’un ERTO, que se centra […]