Renúncia a l’exempció de l’IVA per estalviar-se l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)

Carta a 2023

Benvolguts amics i amigues, Esperem que aquest any 2023 comenci de la millor manera per a tots vosaltres. Les previsions indiquen que a nivell mundial,

Llegir més »