El 6 d’abril arrenca la Campanya de Renda i Patrimoni de l’exercici 2021

Un any més s’acosta per als contribuents l’hora de retre comptes amb hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni de l’exercici 2021, que inclou algunes novetats com ara noves escales de gravamen, tributació dels pactes successoris, límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a […]

El control de les factures falses per l’Agència Tributària

L’AEAT ha desenvolupat un projecte basat en la utilització de noves eines tecnològiques basades en intel·ligència artificial, per ajudar en la cerca d’emissors de factures irregulars, és a dir, factures que no es corresponen amb treballs realment realitzats o amb béns lliurats. La lluita contra el frau fiscal en l’àmbit de la facturació irregular és […]

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2021

El termini d’ingrés es fixa des del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021, tots dos inclusivament. L’informem que com en anys anteriors, la Resolució de 8 de juny de 2021 (BOE del 16 de juny de 2021), del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en […]

La futura cotització per trams dels treballadors autònoms

Des de fa mesos, el Govern vol implantar una cotització basada en els ingressos reals dels treballadors autònoms, a través d’un model fix i permanent en el temps, tractant en qualsevol cas de no produir distorsions significatives, ni per als autònoms ni per a la gestió administrativa de la cotització. Davant la complexitat tècnica que […]

Com tributen les cistelles i els regals de Nadal?

Com a conseqüència de la situació actual de l’estat d’alarma per la COVID-19, encara agafa més actualitat la vella tradició de repartir cistelles de Nadal als treballadors i clients. Però, com tributen les cistelles de Nadal? És despesa deduïble en l’impost sobre societats i en l’IRPF? És deduïble l’IVA de les cistelles de Nadal? I […]