Les donacions d’immobles comportaran més impostos a partir de 2022

Si ha planificat rebre en donació un immoble, ha de saber que és possible que s’estalviï impostos si ho fa abans de final d’any. Això és perquè, a partir de 2022, els impostos que es paguen per aquest tipus d’operacions es calcularan en base a un “valor de referència”, que no és més que una […]

El Tribunal Supremo reduce el impuesto sobre las herencias

[:ca]Fa ben bé un mes, us comunicàvem l’increment en l’Impost sobre Successions i Donacions (en endavant, ISD) aprovat pel Parlament de Catalunya. Doncs bé, ara el Tribunal Suprem acaba de dictar una important sentència sobre el càlcul de la quota d’aquest tribut en el cas d’herències. Es tracta d’una sentència de 19 de maig de […]