Les donacions d’immobles comportaran més impostos a partir de 2022