Impost sobre el habitatges buits

Entre l’1 i el 20 de març s’estén el termini per presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost sobre els habitatges buits corresponent a l’exercici 2020. L’Impost sobre habitatges buits grava els habitatges ubicats a aquells municipis de Catalunya definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada (en funció d’un llistat de municipis que […]

Impuestos sobre viviendas vacías y sobre activos no productivos en Cataluña

[:ca]El proper 7 de juliol acaba el termini per presentar la declaració de l’Impost sobre habitatges buits corresponent a l’exercici 2019 i el 31 del mateix mes és l’últim dia per declarar l’Impost sobre actius no productius. Convé recordar-ho, doncs es tracta de terminis excepcionals com a conseqüència de la COVID-19 i es refereixen a […]