¿Debe cambiar la opción de cálculo del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades?

A l’octubre les societats han de realitzar un pagament a compte de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2020. Com és sabut, les societats que, durant l’exercici anterior, hagin tingut un import net de la xifra de negocis que no superi els sis milions d’euros poden optar per calcular aquest pagament fraccionat en base al resultat […]