Resum mesures contra la COVID-19, 25 de febrer de 2021