Les quotes de rènting d’un vehicle són despesa deduïble per a l’autònom