Recordatori octubre 2022: Declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats