Què hem de saber sobre les baixes laborals per COVID-19?

A conseqüència de la COVID-19, es va aprovar l’equiparació de la situació d’incapacitat temporal (IT) per aïllament o contagi dels treballadors a una situació d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball, només a l’efecte de la prestació econòmica.   La sisena onada de la COVID-19 ha generat un torrent de baixes laborals, i són molts els […]

Catalunya: Nou ajut per a treballadors afectats per un ERTO o amb contracte fix discontinu

L’informem que al DOGC del 29-06-2021 s’ha publicat l’ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de […]

Resum mesures contra la COVID-19, 12 de maig de 2021

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos del coronavirus: Inicio del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 Finalización del estado de alarma el 21 de junio de 2020 Inicio del estado de alarma el 25 de octubre de 2020 Finalización del […]

Reincorporació dels treballadors després de l’ERTO

Atès que al final del període de consultes la seva empresa va comunicar als treballadors les dates d’inici i fi de l’ERTO, els afectats s’haurien de reincorporar al final de l’ERTO sense més perquè ja coneixen la data de reingrés, igual que s’esdevé quan finalitza qualsevol altra suspensió del contracte. No obstant això, com que […]

La responsabilitat dels administradors en temps de COVID-19

Arribats a gairebé mig 2021, convé saber la responsabilitat que tenen els administradors en temps de COVID-19. Ja han passat 3 mesos des de l’inici de 2021, la qual cosa implica que els administradors de les empreses han hagut de formular els comptes anuals del passat exercici 2020. En condicions normals, seria responsabilitat de l’administrador […]

Resum mesures contra la COVID-19, 22 d’abril de 2021

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Ja ha començat la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2020

Malgrat l’estat d’alarma pel coronavirus COVID-19, un any més als contribuents ens arriba el moment de retre comptes de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni amb la hisenda, i per a això al BOE del 18 de març de 2021 es va publicar l’Ordre per la qual s’aproven els models […]

Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d’un fons dotat amb 7.000 milions d’euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d’empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d’almenys el 30%. L’assignació dels fons es realitzarà seguint els […]

Resum mesures contra la COVID-19, 25 de febrer de 2021

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Resum mesures contra la COVID-19, 9 de febrer de 2021

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Resum mesures contra la COVID-19, 29 de desembre de 2020

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Com protegir-se del coronavirus a l’àmbit laboral

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat el criteri tècnic 01-12-2020 que té com a objectiu aclarir conceptes relatius a l’ús de màscares en l’àmbit laboral enfront del coronavirus SARS-CoV-2 i s’aplicarà exclusivament a les situacions en les quals concorrin determinades circumstàncies. L’informem que al web de l’INSST s’ha publicat […]

Resum Mesures contra la COVID-19, 17 de novembre de 2020

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: – Estado de alarma hasta el 9 de noviembre de 2020 con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL EN CATALUÑA• Impuesto sobre emisiones de CO2: Se deja sin efecto el […]