Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d’un fons dotat amb 7.000 milions d’euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d’empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d’almenys el 30%. L’assignació dels fons es realitzarà seguint els […]

Resum mesures contra la COVID-19, 29 de desembre de 2020

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Resum mesures contra la COVID-19, 18 de desembre de 2020

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Resum Mesures contra la COVID-19, 17 de novembre de 2020

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: – Estado de alarma hasta el 9 de noviembre de 2020 con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL EN CATALUÑA• Impuesto sobre emisiones de CO2: Se deja sin efecto el […]

¿Cómo quedan los ERTEs?

El pasado 29 de septiembre se publicó el Real Decreto Ley 30/2020 que adopta nuevas medidas sociales en defensa del empleo que afectan mayoritariamente a los ERTEs. Las principales novedades que incluye son: PRÓRROGA ERTE Se aprueba la prórroga automática de los ERTE basados en el art 22 del RDL 8/2020, hasta el próximo 31 […]

Com afectaran les prestacions pel COVID-19 a la Renda 2020?

Amb independència de la modalitat d’ERTO (reducció de jornada i/o suspensió d’ocupació), la prestació percebuda per ERTO té la consideració de rendiments del treball, i té conseqüències importants perquè pot afectar l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, ja que el contribuent passa a tenir dos pagadors (l’empresa i el SEPE), amb la consegüent disminució […]