Resum mesures contra la COVID-19, 9 de febrer de 2021