Què hem de saber sobre les baixes laborals per COVID-19?

A conseqüència de la COVID-19, es va aprovar l’equiparació de la situació d’incapacitat temporal (IT) per aïllament o contagi dels treballadors a una situació d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball, només a l’efecte de la prestació econòmica.   La sisena onada de la COVID-19 ha generat un torrent de baixes laborals, i són molts els […]

Resum mesures contra la COVID-19, 18 de desembre de 2020

Resumen de todas las medidas acordadas en materia fiscal, laboral, societaria y económica financiera para paliar los efectos de la segunda ola del coronavirus: Estado de alarma con prórroga aprobada hasta el 9 de mayo de 2021 FISCAL Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre En el Impuesto de Sociedades (IS) se incluye: Deducción por […]

Com protegir-se del coronavirus a l’àmbit laboral

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat el criteri tècnic 01-12-2020 que té com a objectiu aclarir conceptes relatius a l’ús de màscares en l’àmbit laboral enfront del coronavirus SARS-CoV-2 i s’aplicarà exclusivament a les situacions en les quals concorrin determinades circumstàncies. L’informem que al web de l’INSST s’ha publicat […]

Actualización medidas contra la COVID-19 incluidas en el RDL 24/2020 de 26 de junio

[:es]Se ha publicado el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio de 2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, que recoge, entre otras cuestiones, el segundo acuerdo social suscrito entre Gobierno y agentes sociales el pasado jueves. A continuación destacamos las claves principales en el ámbito laboral […]