Sancions per usar programari comptable manipulable a partir de l’11 d’octubre 2021