Fins al 31 de març pot modificar la base de cotització com a autònom per a l’any 2022

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de març de 2022. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2022. ——————————————————————————————————————————– Els autònoms són els únics que poden […]

Les quotes de rènting d’un vehicle són despesa deduïble per a l’autònom

La Direcció General de Tributs ha aclarit que si bé l’afectació del vehicle regeix pels articles 29.2 de la Llei de l’IRPF i 22 del Reglament de l’IRPF, les despeses associades al seu arrendament es determinen, per als autònoms en estimació directa, conforme a les normes de l’impost sobre societats. Els autònoms són treballadors que […]

Ajuts de les Cambres de Comerç a la creació d’empreses

Les cambres de comerç convoquen nous ajuts destinats a totes aquelles persones que treballen per compte propi o que estan a punt d’emprendre. Les diferents cambres de comerç es troben establertes al llarg de tot el territori nacional, per la qual cosa aquests ajuts es podran tramitar a través de la cambra de comerç que […]

Sancions per usar programari comptable manipulable a partir de l’11 d’octubre 2021

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms. A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i […]

La pròxima factura electrònica per a tots els empresaris i autònoms

L’avantprojecte de llei de creació i creixement d’empreses completa una mesura amb certa transcendència com l’obligatorietat de la factura electrònica entre empresaris i autònoms en les seves relacions comercials. L’informem que l’avantprojecte de llei de creació i creixement d’empreses, que el seu termini de consulta pública va finalitzar el 6 de setembre de 2021, s’emmarca […]

La futura cotització per trams dels treballadors autònoms

Des de fa mesos, el Govern vol implantar una cotització basada en els ingressos reals dels treballadors autònoms, a través d’un model fix i permanent en el temps, tractant en qualsevol cas de no produir distorsions significatives, ni per als autònoms ni per a la gestió administrativa de la cotització. Davant la complexitat tècnica que […]

Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d’un fons dotat amb 7.000 milions d’euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d’empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d’almenys el 30%. L’assignació dels fons es realitzarà seguint els […]

Pròrroga dels ERTOs i els ajuts a autònoms fins al 31 de maig

L’informem que al BOE del dia 27 de gener, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a autònoms fins al pròxim 31 de maig. En les novetats destaquen la pròrroga de […]

Poden els autònoms canviar la base de cotització? Com? Quan?

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2021. Els autònoms són els únics que poden triar la […]