Carta a 2023

Benvolguts amics i amigues, Esperem que aquest any 2023 comenci de la millor manera per a tots vosaltres. Les previsions indiquen que a nivell mundial, hi haurà un creixement menor al que s’ha registrat l’any anterior, però, a la fi, seguirem parlant de creixement. Hi ha el risc que en algunes regions hi hagin incerteses […]

Pròrroga dels ERTOs i els ajuts a autònoms fins al 31 de maig

L’informem que al BOE del dia 27 de gener, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a autònoms fins al pròxim 31 de maig. En les novetats destaquen la pròrroga de […]

Poden els autònoms canviar la base de cotització? Com? Quan?

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2021. Els autònoms són els únics que poden triar la […]

Com afectaran les prestacions pel COVID-19 a la Renda 2020?

Amb independència de la modalitat d’ERTO (reducció de jornada i/o suspensió d’ocupació), la prestació percebuda per ERTO té la consideració de rendiments del treball, i té conseqüències importants perquè pot afectar l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, ja que el contribuent passa a tenir dos pagadors (l’empresa i el SEPE), amb la consegüent disminució […]

Actualización medidas contra la COVID-19 incluidas en el RDL 24/2020 de 26 de junio

[:es]Se ha publicado el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio de 2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, que recoge, entre otras cuestiones, el segundo acuerdo social suscrito entre Gobierno y agentes sociales el pasado jueves. A continuación destacamos las claves principales en el ámbito laboral […]