¿Pot continuar fent juntes de socis telemàtiques al 2022?

Junta telematica

Degut a la pandèmia, en 2021 moltes Societats Limitades van començar a celebrar les juntes de socis de forma telemàtica. Però poden seguir fent-ho en 2022?

Redactat per Experto Pyme

Amb les restriccions per COVID-19, de forma excepcional, es va establir que les juntes generals de socis podrien celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple fins el 31 de desembre de 2021, tot i que no estigués previst als estatuts. No obstant, aquesta possibilitat no ha sigut prorrogada per al 2022, ni s’espera que s’estengui. Per tant, des de l’1 de gener de 2022, les societats que desitgin celebrar juntes telemàtiques hauran de tenir-ho previst als seus estatuts.

Modificar els estatuts

Donat que la experiència va donar bons resultats i la mesura és molt còmoda per als socis, s’estan plantejant continuar amb aquesta pràctica els pròxims anys. En aquest cas, si els seus estatuts no ho preveuen expressament, hauran de modificar-los. Actuï del següent mode:

  • Convoqui una junta, aquesta vegada presencial, per a aprovar l’acord de permetre que es celebrin juntes exclusivament telemàtiques o bé mixtes, es a dir, amb socis que acudeixin presencialment i altres que ho facin de forma telemàtica.
  • L’aprovació requerirà el vot favorable dels socis que representin al menys 2/3 del capital present o representat a la reunió. Donat que, en general, per a modificar els estatuts d’una SL és necessari el vot favorable de més de la meitat del capital social, asseguri’s de que aquests 2/3 del capital present o representat equivalguin a més de la meitat del capital social (això succeirà i no tindrà cap problema si la junta és universal).

Celebració de la junta després de modificar els estatuts

Amb els estatuts modificats, ja podrà celebrar les juntes telemàtiques, complint els requisits que preveu la llei:

  • En la convocatòria s’informarà dels tràmits per a la efectiva participació, i la reunió es donarà celebrada al domicili social.
  • S’haurà de poder garantitzar l’assistència, identificació i participació dels socis, tant per mitjans audiovisuals com per missatges de text durant la reunió, i els administradors hauran de proporcionar els mitjans tècnics adequats. Asseguri’s de que tots els socis tenen instal·lat el software de videoconferència al seu ordinador i de que coneixen el seu funcionament.

En conclusió, a partir del 2022, les SL que vulguin celebrar juntes telemàtiques hauran de recollir aquesta possibilitat expressament als seus estatuts.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS