No se olvide de sus criptomonedas a la hora de presentar la declaración de la Renta

[:ca]A la campanya anterior de la Renda les criptomonedes van ser un dels temes més comentats pel gran augment de valor que van experimentar els Bitcoins a finals de 2017. És cert que a l’any 2018 aquesta moneda virtual ha patit moltes més fluctuacions, però algunes persones van realitzar desinversions per evitar perdre diners en una clara tendència a la baixa.

Doncs bé, respecte a l’exercici 2018, l’Agència Tributària inclou avisos a les dades fiscals dels contribuents que, segons la informació de què disposa, van operar amb criptomonedes. Segons ens consta, aquest avís s’incorpora a contribuents que en algun moment, i no necessàriament durant l’any 2018, han gestionat criptomonedes i, la informació prové dels requeriments que Hisenda va enviar a alguns intermediaris financers per conèixer la identificació dels titulars de les monedes virtuals.

En principi, la venda de criptomonedes suposa un guany o una pèrdua patrimonial que ha de consignar-se obligatòriament a la declaració, que tributa entre un 19% i en 23% de la plusvàlua generada. Segons el criteri de la Direcció General de Tributs, també es produeix aquesta alteració patrimonial amb l’intercanvi de criptomonedes i no només quan s’obté el seu contravalor en euros.

La informació de què disposa l’Agència Tributària es va multiplicant cada any, cosa que, combinada amb les noves eines informàtiques per al tractament massiu de grans volums de dades, suposa un instrument eficaç de control al servei de les arques públiques.[:en]En la anterior campaña de la Renta fue uno de los temas más comentados debido al enorme incremento de valor que experimentaron los Bitcoin justo a finales de 2017.Si bien es cierto que en 2018 esta moneda virtual ha sufrido muchas más fluctuaciones, algunas personas realizaron desinversiones para evitar perder su dinero en una clara tendencia bajista.

Pues bien, con respecto al ejercicio 2018, la Agencia Tributaria está incluyendo avisos en los datos fiscales de aquellos contribuyentes que, según la información de que dispone, operaron con criptomonedas. Según nos consta, este aviso se incorpora a contribuyentes que en algún momento, y no necesariamente durante 2018, operaron con criptomonedas, y la información deriva de los requerimientos que Hacienda envió a algunos intermediarios financieros para conocer la identificación de los titulares de estas monedas virtuales.

En principio, la venta de criptomonedas supone una ganancia o pérdida patrimonial que debe consignarse obligatoriamente en la declaración, tributando entre un 19% y un 23% de la plusvalía generada. Según el criterio de la Dirección General de Tributos, también se produce esta alteración patrimonial con el intercambio de criptomonedas, y no únicamente cuando se obtiene su contravalor en euros.

La información de que dispone la Agencia Tributaria se va multiplicando año tras año, lo cual, combinado con las nuevas herramientas informáticas para el tratamiento masivo de grandes volúmenes de datos, supone una eficaz instrumento de control al servicio de las arcas públicas.[:es]En la anterior campaña de la Renta fue uno de los temas más comentados debido al enorme incremento de valor que experimentaron los Bitcoin justo a finales de 2017.Si bien es cierto que en 2018 esta moneda virtual ha sufrido muchas más fluctuaciones, algunas personas realizaron desinversiones para evitar perder su dinero en una clara tendencia bajista.

Pues bien, con respecto al ejercicio 2018, la Agencia Tributaria está incluyendo avisos en los datos fiscales de aquellos contribuyentes que, según la información de que dispone, operaron con criptomonedas. Según nos consta, este aviso se incorpora a contribuyentes que en algún momento, y no necesariamente durante 2018, operaron con criptomonedas, y la información deriva de los requerimientos que Hacienda envió a algunos intermediarios financieros para conocer la identificación de los titulares de estas monedas virtuales.

En principio, la venta de criptomonedas supone una ganancia o pérdida patrimonial que debe consignarse obligatoriamente en la declaración, tributando entre un 19% y un 23% de la plusvalía generada. Según el criterio de la Dirección General de Tributos, también se produce esta alteración patrimonial con el intercambio de criptomonedas, y no únicamente cuando se obtiene su contravalor en euros.

La información de que dispone la Agencia Tributaria se va multiplicando año tras año, lo cual, combinado con las nuevas herramientas informáticas para el tratamiento masivo de grandes volúmenes de datos, supone una eficaz instrumento de control al servicio de las arcas públicas.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS