guia_fiscal_2014Ens complau facilitar-li un exemplar de la nostra Guia en què es recullen els aspectes que, sota el nostre punt de vista, resulten més significatius i que tindran la seva vigència durant l’exercici 2014 en els àmbits Fiscal i Mercantil juntament amb altres d’utilitat pràctica.

Les novetats a considerar respecte al present exercici són les establertes a continuació:

Cal tenir en compte que el contingut de la present Guia inclou les modificacions normatives aprovades fins a la data de tancament de la seva edició, és a dir, 2014.01.31.

Donat el seu caràcter purament informatiu, aquesta Guia només recull els aspectes que han estat considerats més rellevants. Addicionalment, rebran informació de les novetats jurídiques i tributàries, així com altres dades d’interès, a través de les nostres circulars informatives o resums monogràfics que enguany considerem tindran gran importància.

Reiterem que la informació d’aquesta Guia és de caràcter general, no havent d’aplicar els seus continguts sense l’adequat assessorament i amb les oportunes recomanacions dels professionals del nostre despatx, per a cada cas.

Quedem a la seva disposició per comentar qualsevol consulta o aspecte del seu interès tant dels temes tractats en aquest exemplar com qualsevol altre en el qual el puguem assessorar.

Contingut relacionat: [icon name=”file-pdf-o” class=””] Guia Fiscal 2015