Fins al 31 de març pot modificar la base de cotització com a autònom per a l’any 2022