La responsabilitat dels administradors en temps de COVID-19